TÜKETİCİ HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

TÜKETİCİ HUKUKU

Hukuk büromuz Tüketici Hukukundan kaynaklı tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması, tüketicilerin karşılaşacağı tüm hukuki problemlerin çözülmesi, tüketici hukuku ile bağlantılı olarak, reklam ve ilanlar sebebi ile karşılaşılan hak ihlallerinin giderilmesi, haksız rekabet adı altında idarenin keyfi uygulamalarına karşı gerçek ve tüzel kişilere getirilen kısıtlamaların çözümlenmesi konularında hizmet vermektedir. 

Ayrıca basın kuruluşlarını yakından ilgilendiren 6502 sayılı Yasanın 53 ncü maddesinde düzenlenmiş bulunan promosyonlarla ilgili her türlü hukuki mütalaayı hazırlamakta ve idarenin uygulayacağı her türlü işleme karşı idare ve vergi mahkemeleri nezdinde iptal davaları ikame etmektedir.

Yine, basın kuruluşlarının sıkça karşılaştıkları problemlerden olan süreli yayınlarda yer alan reklam ve ilanlar sebebi ile başta Reklam Kurulu olmak üzere idarenin her türlü işlemine karşı da büromuz tarafından hukuki girişimler yapılmakta ve bu konuda emsal nitelikte kararların tesisi sağlanmaktadır.