GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU

Avukat Natık GÜLTEKİN

Gültekin Hukuk Bürosu’nun kurucusu olan Avukat Natık Gültekin İstanbul Kuleli Askeri Lisesi’nden ve daha sonra 1944 yılında Ankara Harp Okulu’ndan Tank Subayı olarak mezun olmuştur.

GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU

TARİHÇE

İlk olarak Beyoğlu’nda faaliyete geçen Gültekin Hukuk Bürosu daha sonra sırasıyla Karaköy ve Kadıköy'de hizmet vermiştir. 2003 yılında ise iş merkezlerinin ağırlıklı olarak bulunduğu Mecidiyeköy’e taşınmıştır ve halen bu adresinde hizmet vermeye devam etmektedir.

GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU

FAALİYET ALANLARIMIZ

Basın ve Medya Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Rekabet Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Yükseköğretim Hukuku, Vakıflar Hukuku, Aile Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku başta olmak üzere hukukun her alanında evrensel esaslara dayalı olarak müvekkil memnuniyeti ve çözüm odaklı hizmet vermeyi kendisine temel hedef almıştır.

GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU

FAALİYET ALANLARIMIZ

Basın ve Medya Hukuku, Ticaret Hukuku,  İdare Hukuku,  Rekabet Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Yükseköğretim Hukuku, Vakıflar Hukuku, Aile Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku başta olmak üzere hukukun her alanında evrensel esaslara dayalı olarak müvekkil memnuniyeti ve çözüm odaklı hizmet vermeyi kendisine temel hedef almıştır. 

Büromuzun basın hukuku departmanı uzun yıllar basın kuruluşlarında görev yapmış...

​Hukuk büromuzun fikri mülkiyet hukuku portföyünde, ekonomik kalkınma ...

Gültekin Hukuk Bürosu olarak gerçek ve/veya tüzel kişiler arasında kendi iradeleri ile oluşturacakları ...

Hukuk büromuz, Türk yargı mevzuatında Rekabet ve Rekabetin Korunması ile ilgili düzenlemelerin...

5411 sayılı Bankalar Kanununun amir hükümlerinden kaynaklanan şahsi iflas davaları ile Tasarruf Mevduatı...

Finans-Krediler-Leasing (Finans, kredi ve leasing kuruluşlarından alınacak kredi/leasingler ile ilgili olarak...

Hukuk büromuzda aile hukuku kapsamında nişanlanma, nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve ...

Tahkim, uyuşmazlığın taraflarca seçilen kişi veya kurumlar tarafından nihai olarak çözümlenmesidir...

Hukuk büromuzda iş ve sosyal güvenlik hukuku bakımından, 4857 sayılı İş Yasası'nda ifadesini bulan, asıl ...

Vergi mevzuatından kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıkların gerek idare nezdinde ve gerek mahkemeler ...

Hukuk büromuz Tüketici Hukukundan kaynaklı tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının ...

Gültekin Hukuk Bürosu olarak sektörle ilgili ulusal ve uluslararası ticari operasyon ve işlemlerde yasa ve ...

Hukuk büromuz, Ortadoğu ve Orta Asya’daki inşaat ve emlak sektöründeki büyüme ile birlikte , tecrübesini ...

​Büromuz başta Sigorta Hukuku Mevzuatı olmak üzere, değişen tüm yasal mevzuatlar çerçevesinde sigorta...

Büromuz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde vakıf resmi senedinin tanzimi veya var ...

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede ...

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Üniversiteleri mevzuatı uyarınca vakıf yüksek öğretim ...

BİZE ULAŞIN