FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Hukuk büromuzun fikri mülkiyet hukuku portföyünde, ekonomik kalkınma ile birlikte patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım konularındaki çok hızlı değişim ve gelişime bağlı olarak ortaya çıkan en son 5194 sayılı yasayla değişik 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve işbu kararnamelerin uygulamalarına yönelik yönetmeliklere, Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye muhalefet nedeniyle ikame olunan davalar; Türkiye'nin taraf olduğu Patent-Marka Hukuku ile ilgili Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmelere aykırılıklar, özellikle Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasına (TRİPS) muhalefete istinaden açılmış davalar yer almaktadır.  Marka ve Patent Haklarına Tecavüzün Tespiti, Marka Sicilinden Terkin ve İptal Davaları, Marka Haklarının İhlali, Patent Hakkında Tecavüzün Men'i, Marka Hükümsüzlüğü, Telif Hakları ve Telif Haklarının Devri ve Haksız Rekabet Davaları ve benzeri davalar bu alandan en çok görülen davalardır. Aynı zamanda, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suretiyle korsan ve taklit ürünlerin toplatılması, korsan ve taklit ürünleri piyasaya süren, haksız kazanç sağlayanlar hakkında cezai kovuşturma başlatılması ve sağlanan haksız kazançtan ötürü açılan maddi-manevi tazminat davalarının takibi ile Marka ve Patent vekilleri aracılığıyla Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım başvuruları, tescile kadar tüm prosedürün tarafımızdan takibi ve tescili de verdiğimiz hizmetlerdendir.