TAHKİM & DAVA TAKİBİ

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

TAHKİM & DAVA TAKİBİ

Büromuz nezdinde tahkim hukuku alanında da hizmet verilmektedir.

Tahkim, uyuşmazlığın taraflarca seçilen kişi veya kurumlar tarafından nihai olarak çözümlenmesidir.

Tahkimin son yıllarda oldukça yaygınlaşmasının ve tercih edilmesinin sebebi; tahkim yargılamasının seri olması, yargılamanın gizliliği nedeniyle ticari sırların saklanabilmesi, hakemlerin uzlaştırıcı özelliği nedeniyle barışçı yolarla uyuşmazlığın çözümlenmesindendir. Millî tahkim, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda, yabancı hakem kararlarının tenfizi ise Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Milletlerarası tahkim için New York Sözleşmesi kaynaktır.