TİCARET, ŞİRKETLER VE SÖZLEŞMELER HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

TİCARET, ŞİRKETLER VE SÖZLEŞMELER HUKUKU

Gültekin Hukuk Bürosu olarak gerçek ve/veya tüzel kişiler arasında kendi iradeleri ile oluşturacakları hukuki bağların tarafların çıkarlarına ve hakkaniyete en uygun şekilde oluşturulması hususunda deneyimli kadromuz ile hizmet vermekteyiz. Genel olarak bu süreç; ihtiyaçların ortaya çıkması, tekliflerin verilmesi, tekliflerin taraflarca değerlendirilmesi, tekliflerde anlaşmaya varılması, sözleşme kurulması, borçlunun yükümlülükleri, alacaklının yükümlülükleri, sözleşmenin ifası ve sözleşmenin sona ermesi şeklinde gerçekleşmektedir.
 

Bu çerçevede başta Anonim ve Limited Şirketler ana sözleşmeleri, ana sözleşme değişiklikleri, iş sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, barter sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri, alım-satım sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri ve benzeri nitelikte sözleşmeler uzman avukat kadromuz tarafından yapılmaktadır. Büromuz tarafından iş bu sözleşmeler gerek Türkçe gerek ise başta İngilizce olmak üzere talep edilen dillerde hazırlanabilmektedir