İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Hukuk büromuzda iş ve sosyal güvenlik hukuku bakımından, 4857 sayılı İş Yasası'nda ifadesini bulan, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulması, bu ilişkinin devamı sırasında meydana gelen iş kazalarından sorumluluk, işyerinin veya bir bölümünün devri, geçici iş ilişkisi kurulabilme hal ve koşulları ve bu halde işverenin sorumluluğu konusunda danışmanlık ve hukuki yardımla birlikte, belirli ve belirsiz iş sözleşmeleri ile 4857 sayılı yasa ile tesis edilen atipik iş sözleşmelerinden kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmesi, çağrı üzerine çalışma, takım sözleşmeleri ile oluşturulan iş sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşme türleri ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümlenmesi, söz konusu sözleşmelerin sona erdirilmesinde 4857 sayılı İş Kanunu, öğreti ve Yargıtay kararları gereği uyulması gereken usul ve esaslar konusunda hukuki danışmanlık ve doğan hukuki ihtilafların mahkemeler nezdinde takibi, keza 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'ndan doğan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak açılan davaların takibi, iş kazası nedeniyle gerek Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ikame edilen rücuan tazminat davaları ve gerek gerçek kişiler tarafından ikame edilen maddi manevi tazminat davalarının takibi, neticelendirilmesi, sulhen çözümlenmesi konusunda hukuki danışmanlık ve yardımda bulunmasının yanı sıra, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'dan kaynaklanan ihtilafların çözümü, davaların takibi, neticelendirilmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşmelerin uygulanması ve sona erdirilmesi ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Büromuz verdiği bu hizmetleri en iyi şekilde yerine getirmek için konusunda uzman kadrosu ile tüm yasal gelişmeleri anında değerlendirmekte, müvekkili olan şirketlerin insan kaynakları bölümleri ile koordinasyon tesis etmektedir.

Ayrıca büromuz şirketlerin insan kaynakları bölümlerinin tanzim ve takibinde bulunan tüm iş yeri kayıtları ile her türlü fesih işlemlerini de gerektiğinde yerinde tetkik etmekte ve bu süreçlerin yeniden revizyonunu yapmaktadır.