REKABET HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

REKABET HUKUKU

Hukuk büromuz, Türk yargı mevzuatında Rekabet ve Rekabetin Korunması ile ilgili düzenlemelerin uygulamasına yönelik olarak mal ve hizmet piyasalarında oluşan rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanmasına yönelik anlaşma, karar ve uygulamalara ilişkin ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarından kaynaklı olarak meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü için gerekli hukuki yardımın sağlanması ve yasal prosedürün işletilmesi konusunda hizmet vermektedir.

Müteşebbisler tarafından mal ve hizmet piyasasında gerçekleştirilen eylemlere karşı başta SPK olmak üzere idarenin işlemlerine karşı itiraz ve davalar ile kurum nezdindeki sözlü ve yazılı savunma müesseselerini uygulamaktadır.

Ayrıca; dikey ve yatay anlaşmalarla ilgili her türlü muafiyet başvurusunun yapılması ve kurum nezdindeki birleşme ve devir almalarla ilgili işlemlerin takibi de büromuzun yoğun olarak yaptığı hukuki işlemler arasında yer almaktadır.