BASIN VE MEDYA HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

BASIN VE MEDYA HUKUKU

Büromuzun basın hukuku departmanı uzun yıllar basın kuruluşlarında görev yapmış deneyim sahibi hukukçulardan teşekkül etmiştir. Basın hukuku departmanı özellikle, basın kuruluşlarının 5187 sayılı Basın Yasası gereğince, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmekle yükümlü bulunduğu mevkute beyannamesinin hazırlanması da dahil olmak üzere, tüm hukuki işlemleri ile bizzat ilgilenmekte ve gerekli gördüğünde basın kuruluşları bünyesinde istihdam ettiği hukukçu kadrosu ile 24 saat kesintisiz hukuk hizmeti vermektedir.

Basın hukuku ile ilgili her türlü maddi/manevi tazminat davaları, 212 sayılı Basın İş Yasasından kaynaklanan davalar ve 5187 sayılı Basın Yasasından kaynaklanan ceza davaları büromuzun uzmanlık konularıdır.

Ayrıca, basın kuruşlarını yakından ilgilendiren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve mevzuatı ile özellikle basın kuruluşlarının reklam departmanlarını yakından ilgilendiren Reklam Mevzuatı büromuzun uzun yıllardır başarı ile takip ettiği konuların başında gelmektedir. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu ve 4222 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri İle Mücadele Kanunundan kaynaklanan davalar ile basın kuruluşlarının finans ve muhasebe departmanlarını yakından ilgilendiren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundan kaynaklanan takip ve bu takiplere itiraz/davalar da büromuzun yoğun işleri arasında yer almaktadır. Basın kuruluşlarının özellikle dağıtım ve reklam departmanlarını yakından ilgilendiren 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun gereğince gerek kurum nezdinde, gerek Danıştay nezdinde takip edilen hukuki işlemler ve davalarda büromuzun yoğun olarak ilgilendiği konular arasında yer almaktadır.