BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU

5411 sayılı Bankalar Kanununun amir hükümlerinden kaynaklanan şahsi iflas davaları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tanzim edilmiş ödeme emirlerine karşı ikame edilecek her türlü adli ve idari davalar büromuzun yoğun olarak takip ettiği hukuki işlemler arasındadır.
 

Ayrıca gerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nezdindeki özel bankalardan, gerekse diğer özel ve kamu bankalarından kullanılmış kredilerin geri ödemelerinin yeniden yapılandırılması, bu çerçevede gerekli görüşmelerin yapılması ve protokollerin akdettirilmesi, her türlü menkul ve gayrimenkulün değer tespitinin yaptırılması işlemleri de büromuzun ağırlıklı işlemleri arasında yer almakta olup, borçların yeniden yapılandırılması aşamasında, öncelikle tüzel kişilerin mali yapıları irdelenmekte, yıllık bilanço ve konsolide edilmiş bilançoları üzerinde yapılan çalışmalar, bankalar nezdindeki teminatları ile birlikte değerlendirilerek, borcun tasfiye edilmesi hususunda bir plan hazırlanmaktadır.
 

Borçların yeniden yapılandırılması işlemleri uzman ve tanınmış mali bir kadro ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Yine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde gerekli görüşmelerin ve işlemlerin takibi ile borcun nihayete erdirilmesi yada yeniden yapılandırılması çalışmaları da büromuz tarafından yapılan işler arasında yer almaktadır.