İLAÇ VE SAĞLIK HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

İLAÇ VE SAĞLIK HUKUKU

Gültekin Hukuk Bürosu olarak sektörle ilgili ulusal ve uluslararası ticari operasyon ve işlemlerde yasa ve yönetmelikler doğrultusunda hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti vermekte ve firmaları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer kamu otoriteleri nezdinde temsil etmekteyiz.

Büromuz ayrıca sektördeki marka, patent işlemleri, izinlerin alınması, ilaç satış ve pazarlama ruhsatlandırması gibi faaliyetlerden doğan, her türlü akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümünde danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.