SİGORTA HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

SİGORTA HUKUKU

Büromuz başta Sigorta Hukuku Mevzuatı olmak üzere, değişen tüm yasal mevzuatlar çerçevesinde sigorta poliçesinden doğan alacak davaları,trafik kazaları nedeniyle sigorta şirketlerine karşı açılacak tazminat davaları,sigortalı ve sigorta ettiren ile sigorta şirketleri arasında doğabilecek her türlü hukuki uyuşmazlıklar, mesleki mesuliyet sigortasıyla ilgili uyuşmazlıklar, hayat ve malüliyet sigortası davaları, poliçe tanziminden sonra hasarın meydana gelmesi nedeniyle oluşan zararın tazmini hususundaki hukuki uyuşmazlıklar başta olmak üzere, sigorta hukukundan doğan tüm ihtilaflar konusunda uzman danışman kadrosu ile birlikte her türlü hukuki hizmeti vermektedir.