İCRA VE İFLAS HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Finans-Krediler-Leasing (Finans, kredi ve leasing kuruluşlarından alınacak kredi/leasingler ile ilgili olarak sözleşmelerin düzenlenmesi, akdedilmesi, sözleşme gereği tüm işlemlerin yapılması, teminatların sunulması, ipotek tesis edilmesi gibi danışmanlık ve hukuki yardımla birlikte finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümü ve yasal takibi); İcra takibi (alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanlarının korunması, gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması, alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılması); İflas takibi (Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi, buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi, iflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibi, iflas davası ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının korunması), Konkordato (Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilanı, alacaklılar ile görüşme, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve kabul edilmesinin sağlanması, mali dengenin korunması için tüm hukuksal yardım ve işlemlerin yapılması) İcra ve İflas davaları (Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takibi ve sonuçlandırılması, icra ve iflas hukukundan kaynaklı ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması) konularında hizmet vermektedir.

Ayrıca; uzman mali danışmanlarla birlikte iflasın ertelenmesi hususunda gerekli analiz çalışmaları yapılmakta ve buna bağlı olarak iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki prosedürler de yerine getirilmektedir.