SİGORTA HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

SİGORTA HUKUKU

Büromuz Sigorta Hukuku Mevzuatı çerçevesinde sigorta poliçesinden doğan alacak davaları, trafik kazaları nedeniyle sigorta şirketlerine yahut sorumlulara karşı açılan tazminat davalarında gerek davacı gerekse davalı tarafların temsili, sigortalı ve sigorta ettiren ile sigorta şirketleri arasında doğabilecek her türlü hukuki uyuşmazlıklar, mesleki mesuliyet sigortasıyla ilgili uyuşmazlıklar, maluliyetin tespitine ilişkin davalar başta olmak üzere, sigorta hukukundan doğan tüm ihtilaflar konusunda yetkin hukukçu kadrosu ile birlikte her türlü hukuki danışmanlık hizmetini vermektedir.