HABERLER & YAYINLAR

  1. HABERLER & YAYINLAR
Haziran 2024- Hukuk Bülteni

2024 yılı Haziran ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bültenimiz yayında!

Mayıs 2024- Hukuk Bülteni

2024 yılı Mayıs ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bültenimiz yayında!

SAĞLIK HİZMETİNDE REKLAM VE TANITIM YASAĞI

SAĞLIK HİZMETİNDE REKLAM VE TANITIM YASAĞI: Reklam Kurulu Kararları Ekseninde Riskli Uygulamalar & Yapılabilecekler & Yapılamayacaklar

Nisan 2024- Hukuk Bülteni

2024 yılı Nisan ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bültenimiz yayında!

Mart 2024- Hukuk Bülteni

2024 yılı Mart ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bültenimiz yayında!

7499 Sayılı Kanun ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu

7499 Sayılı Kanun ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu

Şubat 2024- Hukuk Bülteni

2024 yılı Şubat ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bültenimiz yayında!

Ocak 2024- Aylık Hukuk Bülteni

2024 yılı Ocak ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bültenimiz yayında!

Aralık 2023- Aylık Hukuk Bülteni

2023 yılı Aralık ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bültenimiz yayında!

Sağlık Alanında Reklam Yasağı ve Kapsamı

Sağlık Alanında Reklam Yasağı ve Kapsamına İlişkin Bilgi Notu

Kasım 2023- Hukuk Bülteni

2023 yılı Kasım ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bültenimiz yayında!

Ekim 2023- Hukuk Bülteni

2023 yılı Ekim ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bültenimiz yayında!

Eylül 2023- Hukuk Bülteni

2023 yılı Eylül ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bültenimiz yayında!

Ağustos 2023- Hukuk Bülteni

2023 yılı Ağustos ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bültenimiz yayında!

Temmuz 2023- Hukuk Bülteni

2023 yılı Temmuz ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bültenimiz yayında!

Haziran 2023- Hukuk Bülteni

2023 yılı Haziran ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bültenimiz yayında!

Mayıs 2023- Hukuk Bülteni

2023 yılı Mayıs ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bültenimiz yayında!

Nisan 2023- Hukuk Bülteni

2023 yılı Nisan ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bültenimiz yayında!

Mart 2023- Hukuk Bülteni

2023 yılı Mart ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bültenimiz yayında!

Şubat 2023- Aylık Hukuk Bülteni

2023 yılı Şubat ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bültenimiz yayında!

Ocak 2023- Aylık Hukuk Bülteni

2023 yılı Ocak ayına ait hukuki gelişmeleri derlediğimiz Aylık Hukuk Bülteni'nin ilk sayısı yayında!

 7409 Sayılı Kanun İle Türk Borçlar Kanunu’na (“TBK”) Eklenen ve Kira Artışlarında %25'lik Artış Sınırlandırması Getiren Geçici 1. Madde Hakkında Bilgi Notu

7409 Sayılı Kanun İle Türk Borçlar Kanunu’na (“TBK”) Eklenen ve Kira Artışlarında %25'lik Artış Sınırlandırması Getiren Geçici 1. Madde Hakkında Bilgi Notu

Konut ve Çatılı İşyerleri Kira Sözleşmelerinin Bildirim Yoluyla Feshinde 10 Yıllık Uzama Süresinin Başlangıcına Dair Bilgi Notu

Konut ve Çatılı İşyerleri Kira Sözleşmelerinin Bildirim Yoluyla Feshinde 10 Yıllık Uzama Süresinin Başlangıcına Dair Bilgi Notu

Online Pazar Yeri İşleten Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Bilgi Notu

Online Pazar Yeri İşleten Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Bilgi Notu

Taxation Agreement Between Turkey and the USA / ABD ve Türkiye arasındaki Vergilendirme Anlaşmasına İlişkin Bilgi Notu

Taxation Agreement Between Turkey and the USA / ABD ve Türkiye arasındaki Vergilendirme Anlaşmasına İlişkin Bilgi Notu

Whatsapp Sorunsalı

Whatsapp Sorunsalı

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile Yürürlüğe Giren Türk Ticaret Kanunu’ndaki Değişikliklerin Değerlendirilmesine İlişkin Bilgi Notu

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun İle Yürürlüğe Giren Türk Ticaret Kanunu’ndaki Değişikliklerin Değerlendirilmesine İlişkin Bilgi Notu

Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru ve Ödenek Süresinin Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru ve Ödenek Süresinin Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Tarafından Yayımlanan “Covıd-19 Ortamında Ve Sonrasında Uzaktan Çalışma” Konulu Uygulama Kılavuzu”nun İncelenmesi Ve Değerlendirilmesine İlişkin Bilgi Notu

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Tarafından Yayımlanan “Covıd-19 Ortamında Ve Sonrasında Uzaktan Çalışma” Konulu Uygulama Kılavuzu”nun İncelenmesi Ve Değerlendirilmesine İlişkin Bilgi Notu

Pandemi Nedeniyle Gündeme Gelen Uzaktan Çalışma Sisteminin Türk Hukuk Mevzuatı ve Uygulama Işığında İncelenmesine İlişkin Bilgi Notu

Pandemi Nedeniyle Gündeme Gelen Uzaktan Çalışma Sisteminin Türk Hukuk Mevzuatı ve Uygulama Işığında İncelenmesine İlişkin Bilgi Notu

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Değerlendirilmesine İlişkin Bilgi Notu

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Değerlendirilmesine İlişkin Bilgi Notu

Hukuk büromuzun avukatlarından Ceren Gültekin ve Barkın Gültekin’in Sabah ve Takvim gazetelerinde uzaktan çalışma ve dernek genel kurullarının ertelenmesi ile ilgili köşe yazıları ve röportajları yayımlandı.

Hukuk büromuzun avukatlarından Ceren Gültekin ve Barkın Gültekin’in Sabah ve Takvim gazetelerinde uzaktan çalışma ve dernek genel kurullarının ertelenmesi ile ilgili köşe yazıları ve röportajları yayımlandı.

Hukuk Büromuzun Avukatlarından Barkın Gültekin Tarafından Dernek Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesine İlişkin Hukuki Sorunlar Değerlendirildi.

Hukuk Büromuzun Avukatlarından Barkın Gültekin Tarafından Dernek Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesine İlişkin Hukuki Sorunlar Değerlendirildi.

Hukuk Büromuzun Avukatlarından Ceren Gültekin Tarafından Pandemi Dönemindeki Şartlar Işığında Uzaktan Çalışmaya İlişkin Değerlendirmeler Yapıldı.

Hukuk Büromuzun Avukatlarından Ceren Gültekin Tarafından Pandemi Dönemindeki Şartlar Işığında Uzaktan Çalışmaya İlişkin Değerlendirmeler Yapıldı.

"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7256 Sayılı Torba Yasa)" 11.11.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından, COVID-19 ortamında ve sonrası için, işveren ve çalışanlara yol gösterici nitelikteki “Uzaktan Çalışma Uygulama Kılavuzu” yayımlandı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından, COVID-19 ortamında ve sonrası için, işveren ve çalışanlara yol gösterici nitelikteki “Uzaktan Çalışma Uygulama Kılavuzu” yayımlandı.

Hukuk Büromuzun ortaklarından Avukat Ceren Gültekin, Karaköy Rotary Kulübü tarafından 12.11.2020 tarihinde düzenlenen webinarda

Hukuk Büromuzun ortaklarından Avukat Ceren Gültekin, Karaköy Rotary Kulübü tarafından 12.11.2020 tarihinde düzenlenen webinarda "Evden Çalışmanın İşverenlere Getirdiği Yükümlülükler ve Sorunlar" konusunda özel bir sunum gerçekleştirdi.

Hukuk Büromuzun Ortaklarından Avukat Barkın Gültekin'in

Hukuk Büromuzun Ortaklarından Avukat Barkın Gültekin'in "Dernek Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesine İlişkin Hukuki Sorunlar" Konulu Makalesi

Belirsiz Alacak Davası Olarak İkame Edilen İşçilik Alacağı Davaları Bakımından Zamanaşımı Def’inin ve Faiz Başlangıç Tarihinin Yargıtay Kararları Işığında İncelenmesi Hakkında Bilgi Notu

Belirsiz Alacak Davası Olarak İkame Edilen İşçilik Alacağı Davaları Bakımından Zamanaşımı Def’inin ve Faiz Başlangıç Tarihinin Yargıtay Kararları Işığında İncelenmesi Hakkında Bilgi Notu

Bağlayıcı Şirket Kuralları (Binding Corporate Rules-BCR) Hakkında Bilgi Notu

Bağlayıcı Şirket Kuralları (Binding Corporate Rules-BCR) Hakkında Bilgi Notu

Hukuk Büromuzun Kurucu Ortaklarından Avukat Müjdat Gültekin'in de Katılımıyla Osmanlı Tapuları ve Ayasofya'nın Camiye Dönüştürülmesinin Hukuki Boyutunun Değerlendirildiği Canlı Yayın Programı

Hukuk Büromuzun Kurucu Ortaklarından Avukat Müjdat Gültekin'in de Katılımıyla Osmanlı Tapuları ve Ayasofya'nın Camiye Dönüştürülmesinin Hukuki Boyutunun Değerlendirildiği Canlı Yayın Programı

Hukuk Büromuzun Ortaklarından Avukat Ceren Gültekin KVKK Mevzuatı Hakkında Bilgi Verdi.

Hukuk Büromuzun Ortaklarından Avukat Ceren Gültekin KVKK Mevzuatı Hakkında Bilgi Verdi.

İşyeri Kira Sözleşmeleri Bakımından 01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Sözleşmelere Etkisine İlişkin Bilgi Notu

İşyeri Kira Sözleşmeleri Bakımından 01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Sözleşmelere Etkisine İlişkin Bilgi Notu

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı ile Ücretsiz İzin Sürelerinin Uzatılması Hakkında Bilgi Notu

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı ile Ücretsiz İzin Sürelerinin Uzatılması Hakkında Bilgi Notu

6331 Sayılı Kanun'un 6 ve 7.  Maddelerinin Yürürlüğüne İlişkin Bilgi Notu

6331 Sayılı Kanun'un 6 ve 7. Maddelerinin Yürürlüğüne İlişkin Bilgi Notu

Hukuk Büromuzun Avukatlarından Avukat Ceren Tarhan'ın

Hukuk Büromuzun Avukatlarından Avukat Ceren Tarhan'ın "Kişisel Veri İşleme Sözleşmesi" konulu Galatasaray Üniversitesi Dönem Projesi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Amazon Türkiye Kararının Değerlendirilmesine İlişkin Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Amazon Türkiye Kararının Değerlendirilmesine İlişkin Bilgi Notu

7244 sayılı Torba Kanun'un Değerlendirilmesine İlişkin Bilgi Notu

7244 sayılı Torba Kanun'un Değerlendirilmesine İlişkin Bilgi Notu

Koronavirüs Salgınında Kişisel Verilerin İşlenmesi Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Bilgi Notu

Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sürecinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Faaliyetleri Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Bilgi Notu

Koronavirüs (Covid-19) Salgınının İcra İflas Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin Bilgi Notu

Koronavirüs (Covid-19) Salgınının İcra İflas Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin Bilgi Notu

İşverenler Tarafından Koronavirüs (Covid-19) Salgını Bakımından İş Hukuku Mevzuatı Kapsamında Dikkate Alınması Gereken Hususlara İlişkin Bilgi Notu

İşverenler Tarafından Koronavirüs (Covid-19) Salgını Bakımından İş Hukuku Mevzuatı Kapsamında Dikkate Alınması Gereken Hususlara İlişkin Bilgi Notu

Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısının Değerlendirilmesine İlişkin Bilgi Notu

Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısının Değerlendirilmesine İlişkin Bilgi Notu