REKABET HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

REKABET HUKUKU

Hukuk büromuz, Türk yargı mevzuatında Rekabet ve Rekabetin Korunması ile ilgili düzenlemelerin uygulamasına yönelik olarak mal ve hizmet piyasalarında oluşan rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanmasına yönelik anlaşma, karar ve uygulamalara ilişkin ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarından kaynaklı olarak meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü için gerekli yasal prosedürün işletilmesi konusunda hizmet vermektedir.
 
Müteşebbisler tarafından mal ve hizmet piyasasında gerçekleştirilen eylemlere karşı başta SPK olmak üzere idarenin işlemlerine karşı itiraz ve davalar ile kurum nezdindeki sözlü ve yazılı savunma hususunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
 
Ayrıca; dikey ve yatay anlaşmalarla ilgili her türlü muafiyet başvurusunun yapılması ve kurum nezdindeki birleşme ve devralmalarla ilgili işlemlerin takibi de büromuzun takip ettiği işlemler arasında yer almaktadır.