İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Büromuz, işçi-işveren ilişkisi kapsamında doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili danışmanlık verilmesi, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun başta olmak üzere,
  • İşçi-işveren ilişkisini düzenleyen her türlü Kanun’da öngörülen iş sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşme türleri ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümlenmesi,
  • Fesih ve disiplin süreçleri başta olmak üzere iş sözleşmesinin devamı, sona ermesi ve sona ermesini takip eden süreçlerde Kanun, öğreti ve Yargıtay kararları ışığında müvekkil şirketlerin İnsan Kaynakları birimlerine destek ve danışmanlık verilmesi, dava ve arabuluculuk aşamalarının takibi ve sonuçlandırılması,
  • Disiplin prosedürleri ve iş yeri yönetmelikleri gibi her türlü politika, prosedür ve talimatın oluşturulması ve revizyonu,
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndan doğan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak açılan davaların takibi,

hizmetlerini vermektedir.