İLAÇ VE SAĞLIK HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

İLAÇ VE SAĞLIK HUKUKU

Gültekin Hukuk Bürosu olarak sektörle ilgili ulusal ve uluslararası ticari operasyon ve işlemlerde yasa ve yönetmelikler doğrultusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerimizi başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer kamu otoriteleri nezdinde temsil etmekteyiz.
 
Büromuz ayrıca sektördeki marka ve patent işlemleri, ilaç izinlerinin alınması, ilaç satış ve pazarlama ruhsatlandırması gibi faaliyetlerden doğan, her türlü akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümünde danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.