VERGİ HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

VERGİ HUKUKU

Vergi Hukuku mevzuatından kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıkların gerek idareler gerekse mahkemeler nezdinde takibi, uzlaşma komisyonu görüşmelerine katılma ile komisyon nezdinde gerekli işlemlerin ifası, özellikle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tanzim edilmiş ödeme emirlerinin iptallerine yönelik yasal işlemlerin takibi büromuzun başlıca faaliyet alanlarındandır.