GAYRİMENKUL HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

GAYRİMENKUL HUKUKU

Hukuk büromuz, gerek ülkemizde gerekse dünyada inşaat ve emlak sektöründeki büyüme ile birlikte  tecrübesini de ilerletmiştir.
 
Büromuz Gayrimenkul Hukuku Kapsamında; her türlü kira sözleşmelerini hazırlamakta, inşaat projelerinin hukuki sürecinde yer almakta, İmar Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Orman Kanunu, Kadastro Kanunu, Tapu Kanunu, 3091 sayılı Taşınmaz Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Kanunu, İmar Affı Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve kurul mevzuatı, Kıyı Kanunu kapsamında gayrimenkul ile ilgili her türlü hukuksal sorunda danışmanlık hizmeti vermektedir.
 
Ayrıca 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca "Kentsel Dönüşüm" faaliyetleri alanında gerek yüklenici ve gerek malik yanında yer alarak her türlü hukuki danışmanlık hizmetini vermekte, bu kapsamda "Kentsel Dönüşüm" projesinin sağlıklı ve sorunsuz sonuçlandırılması için projenin her aşamasında yer almaktadır.