İCRA VE İFLAS HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Hukuk büromuzda,

  • Finans-Krediler-Leasing (Finans, kredi ve leasing kuruluşlarından alınacak kredi/leasingler ile ilgili olarak ipotek tesis işlemlerinin takibi, sözleşmelerin düzenlenmesi ve sözleşme süreçlerinin takibi ve finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümü ve yasal takibi)
  • İcra takibi (Gerçek ve tüzel kişilerin leh ve aleyhlerine yürütülen yasal takip işlemlerinde tarafların menfaatlerinin korunması, alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılması)
  • İflas takibi (Gerçek ve tüzel kişilerin iflas süreçlerinin takibi, buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi, iflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi)
  • Konkordato (Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilanı, alacaklılar ile görüşme, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve kabul edilmesinin sağlanması, mali dengenin korunması için tüm hukuksal danışmanlık hizmeti verilmesi)
  • İcra ve İflas davaları (Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takibi ve sonuçlandırılması, icra ve iflas hukukundan kaynaklı ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması)

konuları başta olmak üzere icra ve iflas hukuku alanında müvekkillerin ihtiyaçlarına yönelik her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.