GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU

Avukat Natık GÜLTEKİN

Gültekin Hukuk Bürosu’nun kurucusu olan Avukat Natık Gültekin İstanbul Kuleli Askeri Lisesi’nden ve daha sonra 1944 yılında Ankara Harp Okulu’ndan Tank Subayı olarak mezun olmuştur.

GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU

TARİHÇE

İlk olarak Beyoğlu’nda faaliyete geçen Gültekin Hukuk Bürosu daha sonra sırasıyla Karaköy ve Kadıköy'de hizmet vermiştir. 2003 yılında ise iş merkezlerinin ağırlıklı olarak bulunduğu Mecidiyeköy’e taşınmıştır ve halen bu adresinde hizmet vermeye devam etmektedir.

GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU

FAALİYET ALANLARIMIZ

Basın ve Medya Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Rekabet Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Yükseköğretim Hukuku, Vakıflar Hukuku, Aile Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku başta olmak üzere hukukun her alanında evrensel esaslara dayalı olarak müvekkil memnuniyeti ve çözüm odaklı hizmet vermeyi kendisine temel hedef almıştır.

GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU

FAALİYET ALANLARIMIZ

Hukuk Büromuz; Basın ve Medya Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Rekabet Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Yükseköğretim Hukuku, Vakıflar Hukuku, Aile Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku başta olmak üzere hukukun her alanında evrensel esaslara dayalı olarak müvekkil memnuniyeti ve çözüm odaklı hizmet vermeyi kendisine temel hedef almıştır. 

Gültekin Hukuk Bürosu olarak gerçek ve/veya tüzel kişiler arasındaki sözleşmesel ilişkilerin tarafların çıkarlarına ve hakkaniyete en uygun şekilde...

Gültekin Hukuk Bürosu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumluluğun sağlanması için, gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularına...

Büromuz, işçi-işveren ilişkisi kapsamında doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili danışmanlık verilmesi, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5953 Sayılı...

Gültekin Hukuk Bürosu olarak ülkemizin önde gelen ortak sağlık ve güvenlik birimi işleticisi şirketleri ile iş sağlığı ve güvenliği hukuku alanında işbirliği içerisinde...

Büromuz, fikri mülkiyet, marka ve patent hukuku alanında; Türkiye'nin taraf olduğu Marka ve Patent Hukuku ile ilgili Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmelere muhalefete istinaden açılmış...

Gültekin Hukuk Bürosu, Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerine sağladığı uzun soluklu danışmanlık hizmetinden ileri gelen tecrübeleri ışığında ...

Büromuz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde vakıf resmi senedinin tanzimi...

Vergi Hukuku mevzuatından kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıkların gerek idareler gerekse mahkemeler nezdinde...

Hukuk büromuzda aile hukuku kapsamında nişanlanma, nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve ...

Hukuk büromuz, gerek ülkemizde gerekse dünyada inşaat ve emlak sektöründeki büyüme ile birlikte ...

Tahkim, uyuşmazlığın taraflarca seçilen kişi veya kurumlar tarafından nihai olarak çözümlenmesidir...

Büromuzun basın hukuku departmanı uzun yıllar basın kuruluşlarında görev yapmış...

Hukuk büromuzda, Finans-Krediler-Leasing (Finans, kredi ve leasing kuruluşlarından alınacak kredi/leasingler ile ilgili olarak ipotek tesis işlemlerinin...

5411 sayılı Bankalar Kanununun amir hükümlerinden kaynaklanan şahsi iflas davaları ile TMSF...

Büromuz Sigorta Hukuku Mevzuatı çerçevesinde sigorta poliçesinden doğan alacak davaları, trafik kazaları nedeniyle sigorta şirketlerine yahut sorumlulara karşı açılan tazminat davalarında...

Hukuk büromuz, Türk yargı mevzuatında Rekabet ve Rekabetin Korunması ile ilgili düzenlemelerin...

Hukuk büromuz Tüketici Hukuku'ndan kaynaklı tarafların ekonomik çıkarlarının ...

Gültekin Hukuk Bürosu olarak sektörle ilgili ulusal ve uluslararası ticari operasyon ve işlemlerde yasa ve yönetmelikler doğrultusunda...

BİZE ULAŞIN