1. HABERLER & YAYINLAR

HABERLER & YAYINLAR

"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7256 Sayılı Torba Yasa)" 11.11.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi.

13.11.2020

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7256 Sayılı Torba Yasa) Hakkında*

*Kanun metnini pdf formatında önizlemek için tıklayınız.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7256 Sayılı Torba Yasa)" 11.11.2020 tarihinde kabul edilmiş olup Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu torba yasa ile amme alacakları ile idari para cezalarının yapılandırılması, ilave istihdam teşviki ve normalleşme teşviki süresinin uzatılması için cumhurbaşkanına yetki verilmesi, işsizlik sigortasından yararlananların yeniden işe başlaması halinde uzun vadeli sigorta primlerinin İŞKUR tarafından karşılanması, kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması için öngörülen sürenin uzatılması konusunda cumhurbaşkanına yetki verilmesi, 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş sözleşmesi sona erenler ile kayıt dışı çalışanların kayıtlı istihdama katılmasının teşvik edilmesi, 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdama katılımının teşvik edilmesi ve Basın ve Gazetecilik mesleğinde çalışanların fiili hizmet zammından yararlandırılmasına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

 

İlgili Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız. Detaylara ilişkin bilgi notumuz ayrıca paylaşılacaktır.

 

GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU