1. HABERLER & YAYINLAR

HABERLER & YAYINLAR

6331 Sayılı Kanun'un 6 ve 7. Maddelerinin Yürürlüğüne İlişkin Bilgi Notu

 

24.06.2020

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6 ve 7. Maddelerinin Yürürlüğüne İlişkin Bilgi Notu*

*Bilgi notunu pdf formatında önizlemek için tıklayınız.

 

Avukat Dürdane Karaçöl

 

 

Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İş sağlığı ve güvenliğine dair çalışma hayatının taraflarının yükümlülüklerini düzenleyen bu Kanunun “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri” başlıklı 6. ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi” başlıklı 7. maddelerinin yürürlüğü ise yine aynı Kanunun 38. maddesi ile “4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1.7.2016 tarihine ertelenmiştir.” Yani kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sürekli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alma zorunluluğunun 1.7.2016 tarihinden itibaren başlatılması hüküm altına alınmıştır. Ancak ilgili yürürlük maddesinde yer alan 1.7.2016 tarihi 20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 71. maddesi ile “1.7.2017” şeklinde değiştirilmiş ve böylece yürürlük tarihi 1 yıl ertelenmiştir. 18.6.2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunun 86. maddesi ile maddede yer alan yürürlük tarihi bir kez daha değiştirilerek yürürlüğü 1.7.2020’ye ertelenmiştir.

 

Bugün itibariyle yeni bir yasal düzenleme yapılmamış olup 1.7.2020 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6 ve 7. maddelerinin kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yürürlüğe girmesi olasıdır.

 

Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler, ilgili yasal düzenlemelerin yürürlük tarihinin bir kez daha erteleneceği yönünde sonuçlar vermektedir. Bu itibarla da bugünkü yasal düzenlemeler çerçevesinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 6 ve 7. maddelerinin kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1.7.2020 tarihinde yürürlüğe gireceğini, ancak beklentinin yürürlük maddesinin bir kez daha erteleneceği yönünde olduğunu belirtmek isteriz.

 

Saygılarımızla,

 

GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU