1. HABERLER & YAYINLAR

HABERLER & YAYINLAR

Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru ve Ödenek Süresinin Uzatılmasına İlişkin Bilgi Notu

23.12.2020

 

Kısa Çalışma Uygulanacak İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Süresi ve Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması ve Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararlarına İlişkin Bilgi Notu*

*Bilgi notunu pdf formatında önizlemek için tıklayınız.

 

                                                                                                                              Avukat Gülşah Kudret Kutunsel

 

 

Bilindiği gibi, Covid-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde birtakım tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmiş olup bu kapsamda çeşitli hukuki düzenlemeler de yapılmaktadır.

 

Bu süreçte, koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma başvurularına birtakım kolaylıklar getirilmiş olup farklı tarihlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları ile kısa çalışma için yönetmelikte öngörülen 3 aylık sürenin uzatılmasına karar verilmiştir.

 

Son olarak; 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 22.12.2020 tarihli ve 3316 sayılı, Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3316) uyarınca;

 

Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi

Madde 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesi ile geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01/01/2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için, anılan Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30/06/2020 tarihi,  31/11/2020 tarihli ve 3228 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 31/01/2021 olarak uygulanır.

 

(2) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

(3) Bu karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal e Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.”

 

Yine, 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 22.12.2020 tarihli ve 3316 sayılı, Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3317)uyarınca;

 

Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı

Madde 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesi ile geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2’nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/06/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, 26/10/2020 tarihli ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 28/02/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

(2) Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(3) Bu karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal e Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.”

 

İlgili kararlar ve daha önce yapılan düzenlemeler gereğince;

 

  • 31/12/2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneceğine başvurmayan işyerlerinin 31/01/2021 (bu tarih de dahil olmak üzere) tarihine kadar başvuruda bulunmaları şartıyla 01/01/2021 tarihinden sonraki dönem için 3 aylık süre boyunca kısa çalışma ödeneğinden yararlanabileceği,

 

  • Bu karar kapsamında yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği,

 

  • 31.12.2020 tarihinden önce Covid-19 nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri bakımından yeni bir başvuru aranmaksızın ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, kısa çalışma ödeneği süresinin 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı, ancak söz konusu işyerlerinin daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan işçileri (ilave işçileri) bakımından 31.01.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak şartı ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanabileceği,

 

  • Kısa çalışma uygulamasına devam etmeyen işyerlerinin ise, yersiz ödemeye neden olmamak adına bu durumu Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesi uyarınca Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmek zorunda olduğu hususları mütalaa edilmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU