VAKIFLAR HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

VAKIFLAR HUKUKU

Büromuz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde vakıf resmi senedinin tanzimi veya var olan vakıf resmi senedinin revize edilmesi işlemleri başta olmak üzere her türlü yasal işlemin takip ve tesisinde hizmet vermektedir.
 
Vakıf mütevelli heyetinin ve varsa yönetim kurulunun her türlü kararlarının mevcut yasal düzenlemeler ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün uygulamaları doğrultusunda tanzimi, gerektiğinde mütevelli heyeti olağan veya olağanüstü toplantılarının sağlıklı ve yasal mevzuata uygun ifa edilmesi ile teftiş öncesi ve teftiş aşamasında gerekli hukuki desteğin temini büromuz tarafından hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmektedir.