TAHKİM & DAVA TAKİBİ

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

TAHKİM & DAVA TAKİBİ

Büromuz nezdinde tahkim hukuku alanında da hizmet verilmektedir.

Tahkim, uyuşmazlığın taraflarca seçilen kişi veya kurumlar tarafından nihai olarak çözümlenmesidir.

Tahkimin son yıllarda oldukça yaygınlaşmasının ve tercih edilmesinin sebebi; tahkim yargılamasının seri olması, yargılamanın gizliliği nedeniyle ticari sırların saklanabilmesi, hakemlerin uzlaştırıcı özelliği nedeniyle barışçıl yollarla uyuşmazlığın çözümlenmesindendir. Millî tahkim, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda; yabancı hakem kararlarının tenfizi ise Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Milletlerarası tahkim için New York Sözleşmesi kaynaktır.