AİLE VE MİRAS HUKUKU

  1. FAALİYET ALANLARIMIZ

FAALİYET ALANLARIMIZ

AİLE VE MİRAS HUKUKU

Hukuk büromuzda aile hukuku kapsamında nişanlanma, nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, evlenmenin butlanına ilişkin davalar bulunmakta ise de, ağırlıklı dava türünü boşanma davaları oluşturmaktadır. Boşanma ile birlikte veya boşanmadan sonra ayrı olarak lehe/ aleyhe ikame edilen, eşler arasındaki uygulanması gerekli mal rejimine ilişkin ihtilaflar, tanıma ve babalık davaları, evlat edinme, velayet ve nafaka davalarının takibi de sıklıkla verilen hukuki hizmetlerdendir.
 
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ilgili mahkemelerden gerekli tedbir kararlarının çıkartılması temin edilmektedir.
 
Veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, miras taksim sözleşmeleri ve ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin hazırlanması da dahil olmak üzere mirastan doğan her türlü uyuşmazlık ve çeşitli nitelikteki davaların takibi konusunda hukuki destek sağlanmaktadır.